ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល
576 ផ្លូវជាតិលេខ 2, រាជធានី​ភ្នំពេញ, 12000
អ៊ីមែល
iwrmstungsen_bccam@yahoo.com
ម៉ោងធ្វើការ
Monday - Friday, 8:00 am - 5:00 pm