ថ្ងៃចន្ទ ៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សាស្រ្ដាចារ្យ លឹម ពុយ ប្រធានគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះអាងស្ទឹងសែន និងក្រុមការងារបានប្រជុំស្តីពី ដំណើរការនៃការរៀបចំទិន្នន័យ និងព៌តមានគម្រោង

ថ្ងៃចន្ទ ៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សាស្រ្ដាចារ្យ លឹម ពុយ ប្រធានគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះអាងស្ទឹងសែន និងក្រុមការងារបានប្រជុំស្តីពី ដំណើរការនៃការរៀបចំទិន្នន័យ និងព៌តមានគម្រោង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ចែករំលែកតាម Social Media, Website និងចងក្រងជាបណ្ដុំឯកសារស្រាវជ្រាវក្នុងគម្រោងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះអាងស្ទឹងសែន។