ទន្លេខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះ និងអនាគត

ថ្ងៃពុធ ២រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពស ២៥៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្តកំពង់ធំបានរៀបចំពិធីបុណ្បទន្លេលើកទី៣ ក្រោមប្រធានបទ ទន្លេខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះ និងអនាគត។ គម្រោងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកអាងស្ទឹងសែនចម្រុះបានចូលរួមតាំងពិពណ៌ដាក់បង្ហាញនូវសម្ធិផលគម្រោងបានសម្រេចកន្លងមក មានដូចជា ស្ថានីយទឹកស្អាត សៀវភៅផែនការគ្រប់គ្រងទឹក ផែនទីធនធានទឹក។