ភ្លៀងធំ និងការជន់

ខេត្តព្រះវិហារ: នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ យប់ម្សិលមិញ ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ៩៦មមបានធ្វើឲ្យលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២០ខ្នងផ្ទះ ដែលស្ថិតនៅភូមិស្រអែម ឃុំសង្កែមួយ និងភូមិឆែបលិច ឃុំឆែប ស្រុកឆែប តែពុំបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេ៕