ថ្ងៃសុក្រ ១១រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សាស្រ្ដាចារ្យ លឹម ពុយ ប្រធានគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះអាងស្ទឹងសែន និងក្រុមការងារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមរយះ online

ថ្ងៃសុក្រ ១១រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សាស្រ្ដាចារ្យ លឹម ពុយ ប្រធានគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះអាងស្ទឹងសែន និងក្រុមការងារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមរយះ online ជាមួយភ្នាក់ងារទឹកអន្ដរជាតិបារាំង ស្តីពី ដំណើរការ និងវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ឋផលស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារគម្រោង បង្ហាញពីផែនការនិងទិសដៅការងារត្រូវអនុវត្តន៍បន្ត ។